Hướng dẫn phát triển bốn nhôm công nghiệp

Xử lý nhôm đã là một phần quan trọng của ngành công nghiệp vật liệu kim loại màu tại Trung Quốc. Sau nhiều năm phát triển nhanh chóng, Trung Quốc đã trở thành sản xuất nhôm lớn nhất và tiêu thụ khắp nơi trên thế giới.

Bốn nhôm công nghiệp

Hiện nay, nó là để được nhận thấy rằng nhôm công nghiệp chế biến đang phát triển theo hướng đường:

  1. Vận tải công nghiệp, ví dụ. Xe ô tô, nhanh chóng lửa, máy bay, xe tải vv, đặc biệt là mới engery viechels, unmaned viechels.
  2. Nhôm có thể sử dụng các vật liệu như pp cap nhôm.
  3. Nhôm tản nhiệt cao cấp
  4. Cao cấp CTP cơ sở nhôm cuộn.

Trên tất cả các hướng metioned, giao thông vận tải công cụ nhôm là ngành công nghiệp triển vọng cho charcater nhôm, đặc biệt: ánh sáng trong sức mạnh tốt, denstity và formability.

Nhôm định hình chất lượng

Công ty TNHH nhôm Alanmi hỗ trợ cung cấp các sản phẩm nhôm định hình chất lượng cao